KULTURA

Francuske alijanse u Hrvatskoj promiču i njeguju frankofonu baštinu i kulturno stvaralaštvo kroz brojne lokalne i nacionalne programe. Posebno izdvajamo Dane frankofonije – festival frankofone kulture koji se održava u ožujku svake godine.

Za detaljan pregled kulturnih događanja posjetite stranice Francuskih alijansi u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Dubrovniku ili se pretplatite na naš newsletter.

Odaberite grad: